Michiel Korthals

Nederlandse filosoof en tot 2014 hoogleraar toegepaste filosofie

Michiel Korthals is professor Filosofie aan de University of Gastronomic Sciences, Pollenza/Bra (Italië) en emeritus professor Toegepaste Filosofie aan de Wageningen Universiteit en de Vrije Universieit. Hij heeft recent het boek Goed Eten Filosofie van Voeding en Landbouw geschreven.

Voeding en landbouw geven het menselijk bestaan betekenis

Het huidige voeding- en landbouwregime produceert grote problemen, zoals klimaatopwarming, milieuvernietiging, dierenleed en armoede. Een belangrijk probleem is dat de kloof tussen productie en consumptie vervreemding bij consumenten en boeren te weeg brengt. De dominante opvatting stelt dat je bezighouden met voeding kan worden vervangen door gemaksvoeding. Hiermee correspondeert de landbouwopvatting dat productie en kwantiteit centraal moeten staan. Echter, directe omgang met voeding en landbouw, dat wil zeggen cognitieve, normatieve en expressieve voedselvaardigheden, zijn net zo belangrijk als gezondheids- en taalvaardigheden. Ze dienen ondersteund te worden door maatschappelijke praktijken, zoals voedseldemocratie, voedselwethouders en boeren-vaardigheden. Overbrugging van de kloof tussen consumenten en producenten betekent ook nadruk op lokale landbouw en een vruchtbare samenhang tussen stad en landelijk gebied.

14:45 – 15:45 | Roel Oostrazaal