Mulder Agro

www.mulderagro.nl

Mulder Agro streeft naar een beter “bodemleven”. Wij zijn er van overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem.

Als toeleverancier en adviseur aan agrarische ondernemers, ketenpartijen en particulieren zijn wij dagelijks met onze relaties in gesprek. Met de ervaring uit de dagelijkse praktijk en een scherpe visie brengen wij oplossingen voor een bestendige vorm van landbouw.

Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats hebben wij een vruchtbare grond nodig om ons voedsel en voedergewassen te kunnen verbouwen. Het dier in het systeem levert direct melk en vlees, maar ook waardevolle mest. De mest is voor de bodem welke kwalitatief hoogwaardige gewassen levert voor mens en dier.

De kringloop moet als basis fungeren zowel binnen het landbouwbedrijf als in ieder ecosysteem. De kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheidszorg de komende jaren nog wel in de hand houden? Wij geloven in een wezenlijk rol van de agro cultuur voor de gehele samenleving.

Deze rol mogen we uitdragen als sector en daar werkt Mulder Agro graag aan mee. Praktische betekent dit dat we als bedrijf een partner willen zijn in de kringloop en voor agrarisch ondernemers op gebied van dier- en bodemgezondheid.

De kringloop benadering passen we hierbij toe en dit resulteert in een assortiment aan producten die we hiervoor inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Bokashi, maar ook aan bijv. koperen gereedschap.