Noordelijk Zaden Netwerk

www.noordelijkzadennetwerk.nl

Noordelijk Zaden Netwerk

Het Noordelijk Zadennetwerk is een netwerk dat het gebruik en behoud van historische en regionale zaden wil stimuleren. Onze voedselzekerheid is in het geding wanneer er een afname is van de diversiteit van soorten en wanneer de vrije toegang tot zaden beperkt wordt. Als netwerk wisselen wij kennis en zaden uit. We bevorderen onderzoek naar agrarische diversiteit en voedselzekerheid. Daarnaast organiseren we markten, workshops en informatieavonden om het thema breed te agenderen. Hiermee creëren en ondersteunen we een levende en duurzame genenbank in Noord-Nederland. Een hoogtepunt is een jaarlijkse zadenmarkt, om de beurt in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel praktische gelegenheid te bieden voor deelnemers om zaden te delen, en ook om te netwerken. Voor 2019 is de noordelijke zadenmarkt gepland voor 9 maart in Drachten.

 

Wij zien een wereld waarin:

  • zaden worden gezien als basis voor gezonde voeding en voedselkwaliteit voor mens en dier.
  • zaden vrij uitgewisseld worden en dus geen bezit zijn van een groot bedrijf, deel zijn van de lokale gemeenschap en beschermd als cultureel erfgoed.
  • er bewustzijn is over het belang van de zaden voor voedselveiligheid, waardoor mensen voedselzekerheid in eigen handen hebben.
  • mensen samenwerken en kennis delen over gezonde regionale zaden.
  • een overvloed bestaat aan regionale diversiteit aan zaden en voedsel op het land, in producten en als voedsel op ons bord.
  • bewustzijn bestaat over het belang van de gezonde, regionale zaden voor duurzame landbouw, opbouw van bodem, stabiel klimaat en ecologisch evenwicht in de natuur.