Maak kennis met onze sprekers...

Carolina Verhoeven

Culinair Etnoloog bij het Culinair Erfgoed Centrum

Carolina Verhoeven is Culinair Etnoloog bij het Culinair Erfgoed Centrum. Stichting Culinair Erfgoed Centrum is ontstaan uit een museum en kenniscentrum van Nederlands culinair erfgoed, en stelt zich als doel voor het nationale en internationale publiek een representatief overzicht van de eetcultuur in Nederland en geschiedenis vanaf de middeleeuwen te tonen. Het bewaren en beheren van culinair erfgoed met zijn tradities in de breedste zin van het woord. Dit impliceert dat de Stichting Culinair Erfgoed Centrum materiële voorwerpen vanuit de plattelands keuken bewaart, beheert, conserveert, restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en verzamelt, presenteert en toegankelijk maakt. Al sinds 1998 beijvert het Culinair Erfgoed Centrum het in praktijk brengen van tradities en gewoonten rond om voeding en de culinaire levensloop van de mens. Het opzetten van exposities en schrijven over de historie van de plattelands keuken.

”Vaak wordt er alleen gesproken over wat er verdwenen is, maar laten we eens kijken naar wat er behouden bleef.” Dit is dan ook het onderwerp van de lezing van Carolina Verhoeven. Kruiden en wilde planten hebben een eigenschap gemeen: Mensen hebben er wat aan. Graag wil ze laten zien en proeven, hoe oogst te conserveren op een natuurlijke wijze. En daar het hele jaar van te kunnen genieten.