Landschapsbeheer Friesland 

BIJENHOTEL & ZAADBOMMEN MAKEN

Landschapsbeheer Friesland (LBF) werkt aan de kwaliteit van het Friese landschap. Dit doen we samen met de inwoners van Fryslân.

Binnen het project ‘Nederland Zoemt’ komen we in actie voor de wilde bij!

Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

NESTGELEGENHEID
De meest wilde bijen nestelen in minerale bodems: leemarm zand, leemrijk zand, leem, löss en zandige tot lichte klei. Bodemeigenschappen bepalen wel degelijk of er wilde bijen voorkomen! Het is belangrijk om dit meer zichtbaar te maken voor de mens. Naast dat er wilde bijen in de grond nestelen vervullen bijenhotels ook deze functie. Daarom willen we graag samen met jou bijenhotels maken voor de gemeente Smallingerland! De gemeente heeft hiervoor al mooie plekjes!

VOEDSEL
Zelf iets doen in de tuin? Dat kan! Kom gerust langs bij onze stand op Festival B om een zaadbom te maken. Dit is niets meer dan een bolletje klei kneden met zaadjes van bij-vriendelijke planten erin. Gooi de zaadbommetjes thuis op een kaal stukje grond en de bijen vinden hier hun voedsel.

Tijdens Festival B willen we bezoekers meer leren over de wilde bij! Wij beantwoorden vragen zoals: Wat kun je doen?  En hoe kunnen we voor meer voedsel en nestgelegenheid zorgen? Dus kom gerust langs! Alvast meer informatie? Neem een kijkje op de website: www.landschapsbeheerfriesland.nl/projecten/biodiversiteit/720-wilde-bijenlinie.html