Maak kennis met onze sprekers...

Rineke Dijkinga

Auteur en orthomoleculair therapeut bij Heerlijk Westerwolds Land

Rineke Dijkinga is auteur en orthomoleculair therapeut bij Heerlijk Westerwolds Land. Rineke vindt dat elk mens recht heeft op duurzame, volwaardige, gezonde en gevarieerde voeding. Maar ook dat elk mens de plicht heeft om als goed rentmeester met de aarde om te gaan. Duurzaam voedsel is voor haar veel meer dan een biologisch keurmerk. Het is haar missie om de brede definitie* van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij consumenten, bedrijven en zorgverleners, zowel bij PUUR Westerwolde, op Heerlijk Westerwolds land, als productontwikkelaar bij PUUR Rineke en in al haar boeken, lezingen en trainingen. Deze definitie van duurzaamheid onderschrijft zij van harte: *Duurzaam voedsel is voeding: met een zo laag mogelijke impact op milieu en klimaat, die bijdraagt aan klimaatzekerheid, die bijdraagt aan de gezondheid van huidige en komende generaties, die bijdraagt aan biodiversiteit en gezonde ecosystemen, die cultureel geaccepteerd, toegankelijk en betaalbaar is, die voorziet in voldoende & wezenlijke voedingstoffen, veilig en gezond is, het fair trade principe voor de boer hanteert, optimaal rekening houdt met natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Een gezond brein staat hoog op het wensenlijstje van zowel jonge als oudere mensen. Het brein draagt bij aan fitheid, vitaliteit, blijmoedigheid, een goede nachtrust, stabiliteit, stressbestendigheid, een gezond leer-, aandachts-, concentratie- en herinneringsvermogen en nog heel veel meer! Een belangrijke voorwaarde voor een gezond brein is een gezonde darm: de ‘bodem’ van onze gezondheid. Onze darmen zijn voor een optimale gezondheid ondermeer afhankelijk van voedsel uit een gezonde bodem & omgeving. De lezing van Rineke gaat over een gezonde bodem; is voedsel uit een gezonde bodem & omgeving daarmee de weg naar een gezond brein?

De lezing van Rineke Dijkinga start om 11.00 uur in Zaal 2.